Kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja haastava taloustilanne ovat yhdessä synnyttäneet uusia vaatimuksia kestävälle ja resurssiviisaalle kaupunkisuunnittelulle. Tämä tilanne luo myös mahdollisuuksia Suomen edistykselliselle cleantech-alalle. Näiden mahdollisuuksien tunnistaminen ja niihin tarttuminen vaativat sujuvaa yhteistyötä yritysten ja kaupunkien välillä.

World Alliance for Low Carbon Cities (WALCC) -yhdistys edistää matalahiilisten kaupunkien kehitystä. Vuonna 2012 perustetun yhdistyksen jäseniin kuuluu johtavia yrityksiä, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja kaupunkeja Euroopasta ja Kiinasta. WALCC järjestää vuosittain kaksi konferenssia, toisen Kiinassa ja toisen Euroopassa. Tämän vuoden konferenssit järjestetään Chongqingissa (14.–15. toukokuuta) ja Turussa (5.-6. lokakuuta).

WALCC on tukenut Sustainable Urban Innovation (SASUI) -kaupunkisuunnittelua koskevaa tutkimushanketta, jonka tulokset nyt esittelemme Otaniemessä.

SASUI-hankkeessa tutkittiin, miten kaupunkien kehittämiskumppanuudet tukevat toimijoiden välistä yhteisymmärrystä ja varmistavat yhteisten tavoitteiden toteutumisen kaupunginsuunnittelussa. Onnistunut kaupunkisuunnittelu vaatii innovatiivisen yhteistyömallin, joka yhdistää eri alojen huippuosaajat ja luo raamit luovalle yhteistyölle. 

Puhujina on asiantuntijoita julkiselta ja yksityiseltä sektorilta sekä akateemisesta maailmasta. Nyt tehdyn perustan varassa on tarkoitus jatkaa kehitystä eteenpäin, ja tilaisuudessa on tarkoitus keskustella vilkkaasti siitä, miten nyt saadut kokemukset voidaan jalostaa edelleen kaupunkien ja yritysten välisellä yhteistyöllä. Tarkoitus ei ole kuitenkaan vain keskustella vaan myös sopia siitä, miten voimme edetä yhdessä. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

All events

Programs

Reframing City Districts (ReCiDi)

A research project conducted by the Universities of Turku and Tampere which aims to form a new conceptual framework which will help shape the collective identity and common vision necessary to realize the future low-carbon and sustainability targets.

Systemic Architectures for Sustainable Urban Innovation (SASUI)

An action learning and research project conducted by Aalto University and the University of Tampere which aimed to form a better understanding of the architectural requirements for successful innovation projects.